UTWORZENIE PRACOWNI PROJEKTOWEJ

Z radością informujemy o rozszerzeniu naszej oferty o kompleksowe wsparcie dla projektantów.

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zlecenia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku. Dzięki stałej współpracy z wiodącym biurem geologicznym dobieramy najlepsze rozwiązania dla danego podłoża gruntowego.

Oferujemy rzetelną pomoc oraz doradztwo techniczne z zakresu zastosowań geosyntetyków w obszarach:
– wzmocnienia podłoża,
– ochrony antyerozyjnej skarp i zboczy,
– stabilizacji skarp i nasypów drogowych,
– konstrukcji oporowych,
– umocnienia kanałów i zbiorników wodnych,
– zabezpieczenia składowiska odpadów stałych,
– umocnień nawierzchni parkingów, placów manewrowych, dróg leśnych, dróg dojazdowych i podjazdów,
– przydomowych (odwodnienie i ochrona fundamentów, umocnienie podjazdów i dróg dojazdowych, odwodnienie tarasu),

Wykonujemy szereg opracowań dotyczących geosyntetyków, w tym:
– gotowe projekty,
– optymalizacje projektowe,
– wkładki do projektów,
– zalecenia i wstępne koncepcje projektowe,
– szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
– opinie geotechniczne.

Skontaktuj się z nami już dziś!

Pracownia Projektowa
GRUPA Alians Trade Sp. z o.o. Sp.k.

GEOSYNTETYKI:
mgr inż. Rafał Woś
tel.: +48 797 332 179
e-mail: rafal.wos@alians-trade.eu

mgr inż. Tomasz Strączek
+48 606 799 047
+48 33 816 98 51
tomasz.straczek@alians-trade.eu