Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieczynnego wysypiska śmieci obręb Ustronie Morskie

Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie zamkniętego wysypiska w gminie Ustronie Morskie jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w Polsce, które powstanie na zrekultywowanych terenach.

Przez blisko 50 lat od zamknięcia śmietnisk teren powinien zostać niezabudowany. Jeśli jednak grunt zostanie odpowiednio przygotowany, zasypany i zostaną spełnione wymogi bezpieczeństwa, dawne wysypisko śmieci można rekultywować. W celu wzmocnienia i ustabilizowania gruntu pod ogniwa zastosowano geosiatki komórkowe PINEMA BG o wys. 10 cm ułożonej na geowłókninie filtracyjno-separacyjnej wykonaje z włókien polipropylenowych o gramaturze 200g/m2. Zastosowane rozwiązanie projektowe zmniejsza i wyrównuje stopień naprężeń pionowych w gruncie w wyniku ich rozproszenia, a w konsekwencji zabezpiecza konstrukcję drogi przed miejscowym nadmiernym i nierównomiernym osiadaniem.

Kolejny etap prac obejmował ułożenie płyt betonowych pod konstrukcje fotowoltaiczne oraz tras kablowych. Do zakończenia projektu pozostanie wykonanie oświetlenia, montaż specjalnej konstrukcji pod panele fotowoltaiczne oraz samych paneli.