Przebudowa wewnętrznych leśnych dróg pożarowych: drogi NR 51 i 52 w Nadleśnictwie Cybinka

Projekt zakładał wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wewnętrznych leśnych dróg pożarowych: drogi nr 51 o długości około 2,2km i drogi nr 52 o długości około 2,4km. Droga o nawierzchni gruntowej, silnie zdeformowana. Opis projektowanych rozwiązań obejmował wykonanie jezdni 3,5m z m.in. kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm i warstwy wzmacniającej podłoże z geosiatki o wytrzymałości w obu kierunkach 30/30kN/m.

W przypadku wzmocnień podłoża gruntowego warstwami kruszyw stabilizowanych geosiatkami, najważniejszą cechą jest ich zdolność do natychmiastowego klinowania ziaren kruszywa, dająca efekt utwierdzenia bocznego ziaren. Zdolność do klinowania jest tym większa, im większa jest sztywność struktury siatki, która nie odkształca się pod naporem kruszywa. Dlatego też, wymaga się przy realizacji leśnych dróg pożarowych geosiatek dwukierunkowych o sztywnych monolitycznych węzłach w kwadratowym przekroju żebra charakteryzującym się wysokim współczynnikiem redukcji grubości warstwy kruszywa. Ponadto równomierne rozłożenie żeber oczka charakteryzuje się wysoką jakością materiału i jego jednorodnością.

Produkt w postaci geosiatki E’GRID SX30/30 doskonale sprawdza się w budowach ziemnych, głównie w funkcji zbrojenia (wzmocnienia). Uaktywnienie funkcji wzmacniającej grunt polega w głównej mierze na wykorzystaniu sił wynikających z zazębienia żeber siatki i kruszywa, stąd bardzo istotny jest właściwy dobór uziarnienia gruntu współpracującego w odniesieniu do wielkości oczek siatki.