Budowa obwodnicy m. Drezdenko etap I (w ciągu dróg wojewódzkich nr 158–160)

Projekt zakładał wykonanie robót budowlanych w obszarze zbrojenia podłoża i korpusu nasypu wkładkami geosyntetycznymi. Do zbrojenia o funkcji długotrwałej zalecono użycie wyrobów o dużej trwałości i małym pełzaniu. W konstrukcji zbrojenia została wykorzystana geotkanina o wytrzymałości 100/50kN/m, materiał wytwarzany z włókien syntetycznych poliestrowych, zespolonych w płaskie podłużne sploty, przeplatane oraz tworzące jednolitą powierzchnię.

Geosyntetyk został ułożony z kontrolowanym, jednorodnym naciągiem wzdłuż, a następnie
zasypywany warstwą pospółki grubości 0,3m. Każda ułożona warstwa geotkaniny została zagęszczona, a następnie wykonane zostało zakotwienie geosyntetyku na krawędziach
półmateraca z zakładem 2,5m. Po zagęszczeniu naniesiono przy licu warstwy (szalunku) kolejną warstwę pospółki grubości 0,20m na długości 1,00m licząc od krawędzi skarpy i zagęszczono. Po zagęszczeniu wykonano zakotwienie poprzez zawinięcie pozostawionych na krawędziach pasm materiału geosyntetycznego na długość 2,50m. Kolejną czynnością było ułożenie pospółki grubości 0,2m na pozostałym obszarze wykonywanej warstwy i zagęszczenie.

Geotkanina AT tex PES 100/50 pod stałym, długotrwałym obciążeniem zachowuje wysoką wytrzymałość, idealnie nadaje się do zbrojenie podstaw nasypów. Ze względu na zdolność przenoszenia dużych sił rozciągających przy bardzo małym wydłużeniu, geotkaniny są stosowane najczęściej jako materiał wzmacniający. W wyniku zastosowania geotkanin PES następuje poprawa rozkładu naprężeń, redukcja osiadań oraz brak koleinowania.