KTC 008 (H1, W5, A)

 • Nazwa systemu:KTC 008
 • Typ bariery:drogowa, dzieląca
 • Poziom powstrzymywania:H1
 • Szerokość pracująca:W5
 • Poziom intensywności zderzenia:A
 • Klasa wtargnięcia pojazdu:VI7
 • Ugięcie dynamiczne (m):>0,9
 • Rozstaw słupków (m):2,66
 • Długość testowanego systemu:60
 • Długość sekcji początkowych i końcowych (m):2 X 12
 • Wysokość bariery powyżej terenu (m):0,75
Elementy KTC008 – 100 mb Ilość [szt.]
Prowadnica SB 4320/3 50
Słupek drogowy SD-1,68CH16 38
Absorber KH 290 38
Śruba M16x30 kpl sześciokątna 76
Śruba M16x45 kpl grzybkowa 438
Podkładka prostokątna H 4x40x80 76