KTC 006 (N2, W2, A)

  • Nazwa systemu:KTC 006
  • Typ bariery:drogowa, skrajna
  • Poziom powstrzymywania:N2
  • Szerokość pracująca:W2
  • Poziom intensywności zderzenia:A
  • Ugięcie dynamiczne (m):>0,7
  • Rozstaw słupków (m):1,33
  • Długość testowanego systemu:60
  • Długość sekcji początkowych i końcowych (m):2 X 12
  • Wysokość bariery powyżej terenu (m):0,75
Elementy KTC006 – 100 mb Ilość [szt.]
Prowadnica SB 4320/3 25
Słupek drogowy SD-1,68CH16 75
Absorber KH 290 75
Śruba M16x30 kpl sześciokątna 150
Śruba M16x45 kpl grzybkowa 275
Podkładka prostokątna H 4x40x80 75