Geowłókniny

Proponowana przez nas geowłóknina należy do rodziny płaskich geosyntetyków wykonanych z włókien polipropylenowych (PP) lub poliestrowych (PES), które połączone ze sobą w procesie igłowania lub przeszywania z opcją kalandrowania (obróbki termicznej) tworzą bardzo wytrzymałe struktury.

Do niewątpliwych korzyści tego produktu należy trwałość materiału. Wykorzystane w procesach produkcyjnych surowce wykazują się ponadprzeciętną odpornością względem oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych (atmosferycznych oraz mechanicznych). Pozostają także niewrażliwe na działanie czasu. Co istotne dla wielu inwestorów – rozwiązanie, które prezentujemy, cechuje się neutralnością środowiskową, co oznacza, że dzięki wykorzystaniu materiałów ekologicznych, jest to artykuł w pełni bezpieczny dla środowiska naturalnego. Taką charakterystyka odznacza się każda, dostępna w naszej ofercie geowłóknina. Cena odpowiadająca jakości oraz możliwość wykorzystania ekologicznych materiałów jest niepodważalnym atutem tej oferty. Temu wszystkiemu towarzyszy również wyjątkowa trwałość.

Funkcje
Funkcja: FiltracjaFunkcja: RozdzielenieFunkcja: WzmocnienieFunkcja: DrenowanieFunkcja: Ochrona

Wybór konkretnego typu geowłókniny powinien być uzależniony od celu przeznaczenia oraz funkcji, którą ten geosyntetyk będzie spełniać.

Filtracja i drenaż

Przestrzenny układ naszych realizacji tworzy siatkę zbudowaną z włókien elementarnych oraz porów (ich średnica zostaje odpowiednio dopasowana). Dzięki takiej strukturze nasze artykuły mogą być wykorzystywane w charakterze syntetycznego filtra. Efektywność jego pracy jest ściśle uzależniona od rozmiaru porów oraz gramatury powierzchniowej całego materiału. Zachowanie odpowiedniej specyfiki budowy geowłokniny (rozmiaru porów) pozwala jej na przepuszczanie przez filtr cząsteczek o średnicy mniejszej od O90. Większe cząsteczki zostają zatrzymane na powierzchni filtra. W efekcie – odprowadzanie wody może być realizowane w każdej płaszczyźnie włókniny.

Separacja

Nasz produkt jest doskonałym materiałem separującym, a zawdzięcza to wysokiej wodoprzepuszczalności oraz wysokim właściwościom mechanicznym. Ta funkcja jest wykorzystywana szczególnie przy stabilizacji gruntów o słabej nośności. Budowa dróg na takich terenach bywa szczególnie utrudniona, a dzięki zastosowaniu geowłókniny jest zdecydowanie prostsza i efektywniejsza. Nasze produkty trwale zapobiegają mieszaniu się różnych warstw podłoża, przez co możliwa jest redukcja grubości warstw nośnych w konstrukcjach podbudów oraz wydłużenie ich trwałości.

Skutkiem nieodpowiedniej separacji może być stopniowe mieszanie się materiałów konstrukcyjnych z gruntem rodzimym, a tym samym – znaczne i kosztowne w naprawie uszkodzenia konstrukcji drogi.

Ochrona i wzmacnianie

Poważnym zagrożeniem dla wielu przedsięwzięć inwestycyjnych jest naruszenie warstwy izolacyjnej znajdującej się między podłożem, a materiałami składowymi. Takie zagrożenie towarzyszy m.in. budowie basenów, oczek wodnych, wysypisk odpadów a nawet obiektów naziemnych. W rezultacie mamy do czynienia z nieszczelnością gruntu oraz przedostającymi się do niego wyciekami. Zapobieganiu takiemu zjawisku służyć ma geowłóknina. Cena materiału pozwala na niekosztowne i efektywne zabezpieczenie inwestycji.

Zastosowanie

Obszary zastosowań geowłókniny:

 • chodniki, ścieżki rowerowe, alejki
 • drogi publiczne, drogi tymczasowe
 • ogrody dachowe, baseny i oczka wodne
 • parkingi, podjazdy, boiska sportowe
 • wysypiska odpadów/ochrona geomembran
 • budowa nasypów/wałów przeciwpowodziowych
 • systemy drenażowe, odwadniające, sączki
 • balastowanie rurociągów
 • naprawa pokrycia dachowego
Zastosowanie: Drogi i powierzchnie obciążone ruchemZastosowanie: Drogi kolejoweZastosowanie: Roboty ziemne, fundamentowanie, konstrukcje oporoweZastosowanie: Zbiorniki wodne i zaporyZastosowanie: KanałyZastosowanie: Tunele i konstrukcje podziemneZastosowanie: Składowiska odpadów stałychZastosowanie: Składowiska odpadów ciekłych

Korzyści wynikające z zastosowania naszych artykułów:

 • poprawa nośności gruntów
 • redukcja kosztów inwestycji
 • wydłużenie trwałości i czasu eksploatacji obiektów budowlanych
 • zapobieganie procesom kolmatacji (zamulania)
 • oszczędność czasu i uproszczenie technologii wykonania
Geowłóknina PP

Produkty te mogą być stosowane jako materiał komplementarny dla geokomórek lub innych geosyntetyków, jak również samodzielnie pełnić funkcję filtracyjną, separacyjną, ochronną, zabezpieczającą np. przed zamuleniem. Wykorzystywane są również w drenażach.

Firma Alians Trade oferuje szeroki wybór artykułów polipropylenowych w rolkach o szerokości do 6,0m oraz w gramaturach od 90g/m2 do 1000g/m2. Posiadamy standardowe długości rolek – 50 oraz 100 m. Na życzenie Klienta oferujemy niestandardowe szerokości i długości rolek. Zajmujemy się produkcją oraz konfekcjonowaniem geowłókniny.

Nasze produkty

 • Altex AT

Geowłókniny ALTEX

Dzięki zaawansowaniu technologicznemu i precyzji maszyn produkcyjnych, geowłókniny ALTEX występują w niemal każdym wariancie wytrzymałościowym, co pozwala na odpowiedni dobór materiału do warunków i specyfiki inwestycji.

Niekalandrowane produkty ALTEX zapewniają lepszą przepuszczalność wody, przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i przebiciu. Natomiast zastosowanie produktów ALTEX kalandrowanych obniża koszt inwestycji poprzez zwiększenie parametrów wytrzymałościowych przy zachowaniu niskiej gramatury produktu

Geowłóknina PES

Tak dla geosyntetyków, jak i geokomórek, nasze realizacje mogą być stosowane w roli materiału komplementarnego. Nie ma też przeszkód, aby wykorzystywać je w charakterze samodzielnej struktury filtracyjnej, zabezpieczającej i separacyjnej – chroniącej m.in. przed zamuleniem. Wykorzystywane są również w drenażach.

Firma Alians Trade oferuje szeroki wybór produktów poliestrowych w rolkach o szerokości do 6,0m oraz w gramaturach od 150g/m2 do 1000g/m2. Posiadamy standardowe długości rolek – 150m. Na życzenie Klienta oferujemy niestandardowe szerokości i długości rolek. Zajmujemy się produkcją oraz konfekcjonowaniem geosyntetyków.

Nasz produkt

 • PERDURA T

Geowłókniny ALTEX PERDURA T / COLORGEN T

Geowłókniny PERDURA T oraz COLORGEN T oferowane przez GRUPA Alians Trade są materiałami produkowanymi z włókien poliestrowych (PES), w procesie igłowania mechanicznego. Geowłókniny PES nie zawierają niebezpiecznych związków chemicznych i są przyjazne dla środowiska.

Geowłókniny PERDURA T występują w kolorze białym.