Geotkaniny

Specjalny, starannie przygotowany proces produkcyjny pozwala na wykonanie solidnych i jednocześnie elastycznych w swej strukturze wzmocnień podłoża. Geotkaniny pełnią także rolę funkcjonalnego separatora, który oddziela poszczególne warstwy gruntu.

Geotkanina to specjalny materiał tkany, wykonany z tasiemek polipropylenowych (PP) lub włókien poliestrowych (PES). Jedną z jego największych zalet jest fakt, iż efektywnie łączy on funkcję wzmocnienia i separatora – dzięki temu może być wykorzystywany przy wielu inwestycjach. W uzasadnionych przypadkach materiał ten może stanowić również warstwę filtracyjną.

W naszej ofercie znajdą Państwo dwa rodzaje tego wyjątkowego materiału: polipropylenowy oraz poliestrowy. Różnią się one między sobą przede wszystkim właściwościami mechanicznymi.Geotkaniny polipropylenowe posiadają niższe wytrzymałości i są stosowane głównie jako warstwa separacyjna oraz zbrojenie gruntu. Natomiast rozwiązania poliestrowe mogą osiągać bardzo wysokie wytrzymałości i idealnie nadają się jako długoterminowe zbrojenie podstawy nasypów czy warstw transmisyjnych w konstrukcjach z wykorzystaniem metod wgłębnego wzmocnienia (kolumny, pale fundamendtowe).

Ze względu na charakterystykę materiału, z którego powstają nasze produkty, wyróżnić należy kilka podstawowych właściwości, dzięki którym okazują się one doskonałym rozwiązaniem separacyjno-wzmacniającym. Przede wszystkim jest to duża elastyczność gwarantująca doskonałe dopasowanie do nawierzchni oraz większą odporność względem potencjalnych czynników mechanicznych. Istotną właściwością, której szczegółowa wartość uzależniona jest od konkretnego typu produktu, jest także wodoprzepuszczalność oraz odporność na przebicia statyczne.

Zastosowanie

Geotkaninę stosuje się w pracach prowadzonych:

 • w górnych warstwach podłoża gruntowego dróg,
 • w górnych warstwach podłoża gruntowego parkingów, placów manewrowych,
 • w celu utwardzenia dróg tymczasowych lub leśnych,
 • w celu usztywnienia nasypów,
 • w związku z koniecznością stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk.
Geotkanina PP

geotkanina

Funkcje produktu

Funkcja: FiltracjaFunkcja: RozdzielenieFunkcja: WzmocnienieFunkcja: Ochrona

Geotkaniny to płaskie wyroby wyprodukowane z tasiemek i przędz polipropylenowych techniką tkacką. Geotkaniny mają strukturę tkaną, która nadaje im wysoką wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach, jak również zapewnia małe wydłużenia.

Geotkaniny polipropylenowe są bezpieczne dla otoczenia, a także są odporne na czynniki klimatyczne i środowiskowe.

Zastosowanie produktu

 • wzmacnianie nawierzchni jezdni i zapobieganie spękaniom odbitym
 • wzmacnianie i separacja słabego podłoża nasypów
 • budowa placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych i leśnych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • wykonywanie warstw odcinających i rozdzielających między gruntem, a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni
 • wzmacnianie poboczy dróg i poszerzanie korpusów nasypów drogowych
Geotkanina PES

geotkaninapes

Funkcje produktu

filtracjarozdzieleniewzmocnienie

Materiał tkany, wykonany z włókien poliestrowych (PES). Geotkaniny poliestrowe mogą osiągać bardzo wysokie wytrzymałości i idealnie nadają się jako długoterminowe zbrojenie podstawy nasypów czy warstwa transmisyjna w konstrukcjach z wykorzystaniem metod wgłębnego wzmocnienia (kolumny, pale fundamendtowe).

Zastosowanie produktu

 • budowa dróg kołowych, kolejowych oraz lotnisk
 • budowa dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • budowa placów postojowych i parkingów
 • budowa zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych
 • stabilizacja osuwisk i brzegów morskich, rzecznych i zbiorników wodnych
 • wzmacnianie słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych
 • wzmacnianie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni
 • wzmacnianie poboczy dróg i poszerzanie korpusów nasypów drogowych
 • wzmacnianie nasypów na palach
 • ograniczanie destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg
 • warstwy separacyjne i filtracyjne w podbudowach ( materiałów konstrukcyjnych o różnej granulacji ) w konstrukcjach wszelakiego typu i rodzaju nawierzchni
en13249-drogien13250-torowiskaen13254-zbiornikiwodneen13255-kanalyen13257-odpadystaleen13265-odpadyciekle