Geomembrany

Proponowane i dostępne w naszej ofercie geomembrany wykonane są z tworzywa sztucznego o bardzo niskiej przepuszczalności. Są to przede wszystkim materiały PCV, HDPE lub EPDM. Produkty te znajdują swoje zastosowanie głównie jako bariera uszczelniająca. Współpracują bezpośrednio z gruntem zabezpieczając go przed migracją płynów. Materiał tworzący geomembranę musi zapewniać możliwie najniższą przepuszczalność dla cieczy i gazów przy zachowaniu odporności na media, dla których stanowi warstwę izolacyjną. Wymaga się także dużej wytrzymałości na rozrywanie przy jednoczesnym wysokim wydłużeniu względnym. Odpowiednio zachowane właściwości mechaniczne materiałów pozwalają przygotować produkt do długotrwałej eksploatacji, a tym samym – efektywnego zabezpieczenia terenu.

Geomembrany występują w grubościach od 0,50 do 2,50mm, posiadają teksturę jednostronną lub dwustronną, a także występują jako materiał gładki, bez jakichkolwiek wypustek. Łączenie poszczególnych arkuszy dokonuje się metodą zgrzewania lub spawania. Odpowiednia technika dobierana jest zawsze adekwatnie do miejsca zastosowania geomembrany oraz specyfiki jej wykorzystania.

W naszej ofercie znajdują się różne rodzaje geomembran. Wykonywane są one z tworzyw sztucznych, wyróżniających się doskonałą plastycznością oraz odpornością na działanie czynników mechanicznych. Naszym Klientom jesteśmy w stanie zapewnić realizacje wykonane z tworzywa EPDM, HDPE oraz PCV.

Pierwszy z typów – wykorzystujący gumę syntetyczną (EPDM) – pozwala na stworzenie geomembrany charakteryzującej się bardzo wysokim stopniem elastyczności oraz dużą wytrzymałością względem oddziałujących i zmiennych czynników atmosferycznych. Z tego też względu ten rodzaj zabezpieczenia dedykowany jest przede wszystkim pracom mającym na celu wzmocnienie zbiorników wodnych. Elastyczność gumy syntetycznej pozwoli na dopasowanie zabezpieczeń nawet do niestandardowych i skomplikowanych kształtów tych zbiorników. Pragniemy jednak podkreślić, że w celu przedłużenia żywotności tego rozwiązania należy również sięgnąć po geowłókninę, która pozwoli uchronić geomembranę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Drugi i trzeci typ geomembrany dostępnej w naszej ofercie to artykuły wykonane z tworzywa PCV oraz HDPE, czyli polichlorku winylu lub polietylenu. Oba materiały wyróżnia bardzo wysoki stopień gęstości, dzięki któremu mogą one być wykorzystywane do prac o różnym charakterze – począwszy od uszczelniania zbiorników, przez stworzenie warstw separacyjnych, aż po drenażowanie. Ze względu na specyfikę materiału produkcyjnego te modele geomembrany dedykowane są przede wszystkim uszczelnianiu i separowaniu. Poszczególne moduły łączone są ze sobą za pomocą zgrzewania, dzięki czemu ich zespolenie jest trwałe. Należy pamiętać, że dobór grubości produktu powinien zostać wybrany adekwatnie do miejsca zastosowania i specyfiki gruntu. Konieczne jest uwzględnienie takich potencjalnych czynników, jak chociażby siła parcia płynów lub intensywność oddziaływania czynników mechanicznych (zagrożenie uszkodzenia mechanicznego warstwy ochronnej).

Funkcje
Funkcja: Uszczelnienie
Zastosowanie
 • zbiorniki wodne i zapory
 • tunele i konstrukcje podziemne
 • składowiska odpadów stałych
 • zbiorniki odpadów ciekłych
 • izolacje obiektów narażonych na ropopochodne (stacje paliw, zbiorniki na ropopochodne, parkingi, tace zbiorników, itp.)
 • izolacje budynków (dachy, dachy zielone, fundamenty i piwnice, tarasy i balkony, itp.)
 • izolacje budowli inżynierskich (zbiorniki wodne, zbiorniki retencyjne, zbiorniki p/pożarowe)
 • izolacje w ochronie środowiska (zbiorniki odparowujące, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, wały p/pow.)
 • izolacje w rolnictwie i rekreacji (stawy rybne, baseny kąpielowe, oczka wodne itp.)
Zastosowanie: Zbiorniki wodne i zaporyZastosowanie: Tunele i konstrukcje podziemneZastosowanie: Składowiska odpadów stałychZastosowanie: Składowiska odpadów ciekłych
Korzyści
 • różnorodność zastosowań
 • nieprzepuszczalność cieczy i gazów
 • wysoka odporność mechaniczna, biologiczna i chemiczna
 • wysoka trwałość w pełnym okresie użytkowania
 • odporność starzeniowa oraz odporność na promieniowanie UV
 • nieszkodliwość dla środowiska
 • szybka i prosta instalacja wraz z niskim kosztem utrzymania