Geomaty antyerozyjne

Maty antyerozyjne – trójwymiarowe geosyntetyki stosowane w budownictwie ziemnym do ochrony przeciwerozyjnej gruntów. Skutecznie hamują erozje powierzchniową powstającą  wskutek deszczu, wiatru i oddziaływania wód powierzchniowych, zwłaszcza na terenach o dużym nachyleniu. Zapewniają sprzyjające warunki do ukorzeniania się i wzrostu roślin. Stanowią bazę dla hydroobsiewu. Maty antyerozyjne zapobiegają osuwaniu się skarp. Stosowane są tylko jako warstwa antyerozyjna, chroniąca wierzchnią warstwę ziemi na skarpach przed wypłukaniem przez wodę lub zwianiem jej przez wiatr – zjawiska erozji wodnej i wietrznej. Geomaty zabezpieczają powierzchnię do czasu wzrostu roślinności. Jednak dzięki zastosowanym polimerom pozostaje w skarpie jako stała, sztuczna struktura korzeni.

Geomaty powstają w wyniku ekstruzji monofilamentowej, czyli natryskiwania pojedynczych nitek na odpowiednio dobraną formę, nadającą finalny kształt produktowi. Maty są wykonywane przeważnie z PP. Daję on możliwie łatwy i mało wymagający proces produkcji. Materiałami wykorzystywanymi do produkcji są również PA, PE lub PES.

Funkcje
Funkcja: Wzmocnienie
Zastosowanie
  • ochrona antyerozyjna skarp drogowych lub kolejowych będących w stanie geotechnicznej stabilności przed erozją powierzchniową powodowaną przez wiatr, deszcz i wodę spływającą po skarpie
  • umocnienie wałów przeciwpowodziowych
  • umocnienie brzegów zbiorników wodnych
  • wzmacnianie systemu korzeniowego traw, a tym samym poprawienia naturalnej odporności na erozję powierzchni trawiastej
Zastosowanie: Zabezpieczenie antyerozyjneZastosowanie: Zbiorniki wodne i zaporyZastosowanie: KanałyZastosowanie: Składowiska odpadów stałychZastosowanie: Składowiska odpadów ciekłych
Korzyści
  • skrócenie czasu realizacji i przyspieszenie oddania obiektów do użytkowania
  • wydłużenie trwałości i czasu eksploatacji obiektów budowlanych
  • uproszczenie technologii wykonania umocnienia przeciwerozyjnego skarp
  • brak negatywnego wpływu na środowisko
  • redukcja kosztów inwestycji