Geokompozyty

Charakterystyczna konstrukcja, która wyróżnia każdy dostępny w naszej ofercie geokompozyt, stanowi podstawę wykorzystania go w trakcie rozmaitych prac budowlanych. Istotną zaletą materiału jest możliwość jego zastosowania bez względu na układ – geokompozyt zachowuje swoje właściwości zarówno w ułożeniu pionowym, poziomy, jak i pochyłym. Może być z pełnym powodzeniem wykorzystywany zarówno do usztywniania nasypów (w szeroko rozumianych pracach w zakresie infrastruktury drogowej), jak i tworzenia inwestycyjnych rozwiązań antykapilarnych, które pozwalają na efektywne odprowadzanie wody.

Geokompozyty posiadają właściwości poszczególnych warstw wchodzących w ich skład. Mogą to być dowolne połączenia geowłóknin, geotkanin, geosiatek, proszku bentonitowego, mat antyerozyjnych oraz innych. Dzięki zestawieniu kilku materiałów spełniających odrębne funkcje otrzymuje się wielofunkcyjne kompozyty.

Wszystkie, dostępne w naszej ofercie rozwiązania, pozostają całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego. Wykonane zostają z tworzyw o wyjątkowej trwałości, charakteryzujących się niereaktywnością.

Funkcje
Funkcja: WzmocnienieZastosowanie: Systemy drenażowe
Zastosowanie

Pełen zakres budownictwa drogowego i ziemnego. Możliwość dowolnego doboru kombinacji funkcji geokompozytów (filtracja, drenaż, wzmacnianie, separacja, izolacja, ochrona).

 • zbrojenie gruntu, podbudowy i nawierzchni bitumicznych dróg
 • drenaż poziomy i pionowy fundamentów
 • drenaż konstrukcji oporowych, tuneli, budowli podziemnych
 • odwadnianie przyczółków mostów i wiaduktów
 • odwodnienia podbudowy lotnisk i torowisk kolejowych
 • odwodnienie poziome składowisk odpadów
 • usuwanie gazów z krytych wysypisk odpadów
 • budowa obiektów sportowych, boisk i placów
 • budowa parkingów
 • odwadnianie tarasów
Zastosowanie: Drogi i powierzchnie obciążone ruchemZastosowanie: Roboty ziemne, fundamentowanie, konstrukcje oporoweZastosowanie: Systemy drenażoweZastosowanie: Zabezpieczenie antyerozyjneZastosowanie: Zbiorniki wodne i zaporyZastosowanie: KanałyZastosowanie: Tunele i konstrukcje podziemneZastosowanie: Składowiska odpadów stałychZastosowanie: Składowiska odpadów ciekłych
Korzyści
 • wysoka skuteczność drenażu
 • wydłużenie trwałości i czasu eksploatacji obiektów budowlanych
 • uproszczenie technologii wykonania
 • brak negatywnego wpływu na środowisko
 • redukcja kosztów inwestycji
 • skrócenie czasu instalacji materiałów

GRUPA Alians Trade Sp. z o. o. oferuje geokompozyty:

 • drenarskie
 • do asfaltu
 • do gruntu