Folia kubełkowa

Za trwałość oraz skuteczność izolacyjną folii fundamentowej odpowiada polietylen o bardzo wysokiej gęstości (HDPE – hight density PE). Jako funkcjonalna geomembrana folia kubełkowa w procesie produkcyjnym zostaje poddana tłoczeniu, dzięki któremu uzyskuje starannie wykonane, posiadające optymalną wysokość i średnicę wytłoczenia. Należy również wspomnieć, iż jest wykonana z materiałów nieszkodliwych dla środowiska naturalnego, a ponadto – charakteryzujących się bardzo powolnym procesem starzenia się. Właśnie dzięki tym właściwościom ten wyjątkowy rodzaj geomembrany może być wykorzystywany w charakterze izolacji oraz ochrony fundamentów przed wilgocią (tworzywo nie gnije ani też nie przepuszcza wody). Istotną cechą folii kubełkowej jest także jej niereaktywność – pozostaje ona całkowicie obojętna względem najczęściej występujących w gruntach związków chemicznych.

Dla wielu materiałów izolacyjnych problemem są nie tylko związki chemiczne, czynniki atmosferyczne, ale również czynniki biologiczne – grzyby oraz inne organizmy żyjące w ziemi (np. gryzonie). Do przerwania warstwy izolacyjnej bardzo często dochodzi również wskutek przerastania korzeni. Klienci decydujący się na zakup oraz wykorzystanie proponowanej przez nas geomembrany nie muszą się obawiać takich zagrożeń. Polietylenowa folia kubełkowa stanowi solidną i odporną warstwę izolacyjną. Jako niezwykle nowoczesne rozwiązanie może stanowić element bardzo skutecznego systemu ochronnego, zabezpieczającego budynek przed szkodliwym działaniem wilgoci. Sprawdza się nie tylko w szeroko rozumianej inżynierii lądowej.

Kiedy stosujemy geomembranę fundamentową?

Stosowanie folii kubełkowej zaleca się przede wszystkim w przypadku konieczności wykonania profesjonalnego drenażu opaskowego dla obiektu, który wznoszony jest na terenach o podwyższonym stanie nawodnienia (towarzyszy temu dość gruba warstwa humusu). Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż proponowana przez nas geomembrana nie jest rozwiązaniem hydroizolacyjnym. Ze względu na swoje właściwości oraz charakterystyczną strukturę – może być ona wykorzystana jako element ochrony dla hydroizolacji, ale nie będzie stanowiła całkowitego zabezpieczenia ścian fundamentowych przed wilgocią. Prymarnym zadaniem polietylenowej geomembrany ze specjalnymi wytłoczeniami jest umożliwienie ścianie efektywnego „oddychania”, czyli skutecznego odprowadzania nadmiaru wody. Folia kubełkowa nie jest więc w stanie całkowicie zastąpić izolacji pionowej i poziomej.

W trakcie układania folii kubełkowej należy pamiętać o jej właściwym ułożeniu – zawsze robimy to wytłoczeniami w stronę ściany. Tylko wówczas geomembrana będzie w stanie stworzyć odpowiednią przestrzeń pozwalającą na odprowadzenie wody i jednocześnie będzie stanowić zabezpieczenie (szczególnie przed czynnikami mechanicznymi) hydroizolacji.

Zalety

Prosta konstrukcja oraz nieskomplikowany sposób montażu – to atuty doceniane przez wielu inwestorów. Dzięki nim folia kubełkowa staje się coraz częściej wykorzystywanym rozwiązaniem. Odpowiednio przygotowane wytłoczenia pozwalają na proste nałożenie na siebie kolejnych pasm geomembrany (zaleca się nakładanie kolejnego pasma na przynajmniej 4 rzędy wytłoczeń poprzedniego). Tak przygotowana warstwa dodatkowej izolacji pozwala zapewnić:

  • efektywną cyrkulację powietrza
  • odprowadzenie wilgoci (w tym także odparowanie pary wodnej)
  • uniknięcie tworzenia się ciśnienia hydrostatycznego
Funkcje
Funkcja: RozdzielenieFunkcja: Drenowanie
Zastosowanie
  • ochrona izolacji przed uszkodzeniem mechanicznym
  • warstwa przeciwwilgociowa oraz przeciwwodna ścian fundamentów
  • uszczelnienia zbiorników
  • alternatywa dla membran płaskich i mat bentonitowych
  • zbiorniki wodne: jako zabezpieczenie przed przedostawaniem się do gruntu zanieczyszczonych cieczy zbieranych z korpusu drogi
  • parkingi, place manewrowe, drogi: jako element odprowadzający wodę z konstrukcji podbudowy oraz zapobiegnięcie kapilarnemu podciąganiu wody do wyższych warstw konstrukcji
  • dachy odwrócone: w elementach konstrukcji dachów odwróconych tzw. „zielonych dachów”, stropów, tarasów, stropodachów, podłóg
Zastosowanie: Drogi i powierzchnie obciążone ruchemZastosowanie: Roboty ziemne, fundamentowanie, konstrukcje oporoweZastosowanie: Zbiorniki wodne i zaporyZastosowanie: KanałyZastosowanie: Tunele i konstrukcje podziemneZastosowanie: Składowiska odpadów stałychZastosowanie: Składowiska odpadów ciekłych