VIII Konferencja Naukowo – Techniczna: „Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego”

W dniach 13 i 14 października 2016 roku odbyła się VIII Konferencja Naukowo – Techniczna „Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP – Oddział we Wrocławiu i Politechnikę Wrocławską, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedrę Mostów i Kolei, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. ze wsparciem firm: Trakcja PRKiI i BTW- Bahntechnik Wrocław oraz: Budimex, Strunbet, MC-Bauchemie, GRAW, ViaCon i COVER. Patronat medialny objął „Przegląd Komunikacyjny”.

W konferencji wzięło udział ponad 90 uczestników z Wyższych Uczelni, PKP PLK S.A., biur projektów i firm współpracujących z PKP PLK S.A, w tym GRUPA Alians Trade. Wygłoszonych zostało 12 referatów i 4 prezentacje firm w pięciu sesjach obrad. Materiały konferencyjne zostały opublikowane w miesięczniku „Przegląd Komunikacyjny” nr 10/2016 i 11/2016. Z wygłoszonych referatów i przeprowadzonych dyskusji wyciągnięto szereg ogólnych i szczegółowych wniosków przyjętych i zaakceptowanych przez uczestników Konferencji na zakończenie obrad.

Reprezentanci naszej firmy wrócili bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę, którą sukcesywnie wdrażają w podjęte działania handlowe.