KONFERENCJA DROGI LEŚNE W DOBIESZKOWIE

W ramach cyklu „Międzybranżowych Spotkań Ekspertów” organizowanych przez GAZETĘ LEŚNĄ 26 maja w Dobieszkowie pod Łodzią odbyła się konferencja szkoleniowa „Drogi leśne – technologie i maszyny w praktyce”. Patronat honorowy nad spotkaniem drogowym sprawował Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 osób w tym leśnicy, przedstawiciele urzędów gmin, wykonawcy i producenci. GRUPA Alians Trade także aktywnie uczestniczyła w tym spotkaniu, którego celem było przedstawienie najnowszych technologii do budowy i utrzymania dróg leśnych.

Konferencja obejmowała wykłady ekspertów związanych z budową i projektowaniem dróg (m.in. referat Naczelnika Wydziału Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Piotra Młynarczyka) a także konsultacje ze specjalistami od budowy dróg (wykład dr hab. inż Grzegorza Trzcińskiego z Katedry Użytkowania Lasu SGGW). Grupa Alians Trade, jako partner konferencji również wygłosiła swój referat dotyczący zastosowań geokraty do budowy dróg leśnych. Omówiono schemat pracy, problematykę budowy dróg w sektorze leśnym a także przedstawiono rozwiązania ze zrealizowanych inwestycji. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko konsultacyjno – informacyjne, funkcjonujące przez całą konferencję.

Konferencja pozwoliła na nawiązanie kontaktów z projektantami i wykonawcami branży leśnej i sukcesywne wdrażanie technologii wzmocnienia podłoża geokratą w nowych projektach i inwestycjach.