Woven geotextile fabrics

A special, carefully prepared production process allows the production of robust and simultaneously flexible ground reinforcement elements. The woven geotextile fabrics work also as a functional separator that separates the individual soil layers.

The woven geotextile fabrics are special woven materials, made of small polypropylene (PP) tapes or polyester (PES) fibres. One of its special features is that it works both as a reinforcing material and a separator – thus it has a number of applications. When this is justified, this material may be used as a filtration layer. We offer you two types of this unique material: polypropylene and polyester. The main difference is their mechanical properties.

The woven geotechnical fabrics made of polypropylene are less strong and are used mainly as a separating layer and soil stabilisation. The polyester solutions may reach very high strengths and are ideal as long-term reinforcement of the base of embankments or transmission layers in the constructions using plunge reinforcement methods (columns, foundation piles).

The features of the materials that our products are made of givethem certain basic properties thanks to which they are a perfect solution for separation and reinforcement. First of all it is high flexibility that guarantees a perfect match to the surface and higher resistance to potential mechanical factors. Important properties, whose specific values depend on the particular product, are water permeability and the static disruptive strength.

Application

Geotkaninę stosuje się w pracach prowadzonych:

 • w górnych warstwach podłoża gruntowego dróg,
 • w górnych warstwach podłoża gruntowego parkingów, placów manewrowych,
 • w celu utwardzenia dróg tymczasowych lub leśnych,
 • w celu usztywnienia nasypów,
 • w związku z koniecznością stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk.
Geotkanina PP

geotkanina

Funkcje produktu

Funkcja: FiltracjaFunkcja: RozdzielenieFunkcja: WzmocnienieFunkcja: Ochrona

Geotkaniny to płaskie wyroby wyprodukowane z tasiemek i przędz polipropylenowych techniką tkacką. Geotkaniny mają strukturę tkaną, która nadaje im wysoką wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach, jak również zapewnia małe wydłużenia.

Geotkaniny polipropylenowe są bezpieczne dla otoczenia, a także są odporne na czynniki klimatyczne i środowiskowe.

Zastosowanie produktu

 • wzmacnianie nawierzchni jezdni i zapobieganie spękaniom odbitym
 • wzmacnianie i separacja słabego podłoża nasypów
 • budowa placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych i leśnych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • wykonywanie warstw odcinających i rozdzielających między gruntem, a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni
 • wzmacnianie poboczy dróg i poszerzanie korpusów nasypów drogowych
Geotkanina PES

geotkaninapes

Funkcje produktu

filtracjarozdzieleniewzmocnienie

Materiał tkany, wykonany z włókien poliestrowych (PES). Geotkaniny poliestrowe mogą osiągać bardzo wysokie wytrzymałości i idealnie nadają się jako długoterminowe zbrojenie podstawy nasypów czy warstwa transmisyjna w konstrukcjach z wykorzystaniem metod wgłębnego wzmocnienia (kolumny, pale fundamendtowe).

Zastosowanie produktu

 • budowa dróg kołowych, kolejowych oraz lotnisk
 • budowa dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • budowa placów postojowych i parkingów
 • budowa zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych
 • stabilizacja osuwisk i brzegów morskich, rzecznych i zbiorników wodnych
 • wzmacnianie słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych
 • wzmacnianie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni
 • wzmacnianie poboczy dróg i poszerzanie korpusów nasypów drogowych
 • wzmacnianie nasypów na palach
 • ograniczanie destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg
 • warstwy separacyjne i filtracyjne w podbudowach ( materiałów konstrukcyjnych o różnej granulacji ) w konstrukcjach wszelakiego typu i rodzaju nawierzchni
en13249-drogien13250-torowiskaen13254-zbiornikiwodneen13255-kanalyen13257-odpadystaleen13265-odpadyciekle