Geocomposities

Thanks to the unique structure that distinguishes every geocomposite on offer, they can be used in various construction works. An important advantage of the material is that it can be used regardless of the arrangement – the geocomposite retains its properties both in vertical, horizontal, and slant position. It may be successfully used for stabilising embankments (in the area of road infrastructure), and for anti-capillary solutions, which enable effective water drainage.

The geocomposites combine the properties of their individual layers. These can be free combinations of non-woven geotextile fabrics, woven geotextile fabrics, geonets, bentonite powder, anti-erosion mats, etc. The combination of several materials with separate functions creates multi-functional composites.

All the solutions we offer are absolutely environmentally friendly. They are made of exceptionally durable and non-reactive materials.

Functions
Funkcja: WzmocnienieZastosowanie: Systemy drenażowe
Application

Pełen zakres budownictwa drogowego i ziemnego. Możliwość dowolnego doboru kombinacji funkcji geokompozytów (filtracja, drenaż, wzmacnianie, separacja, izolacja, ochrona).

 • zbrojenie gruntu, podbudowy i nawierzchni bitumicznych dróg
 • drenaż poziomy i pionowy fundamentów
 • drenaż konstrukcji oporowych, tuneli, budowli podziemnych
 • odwadnianie przyczółków mostów i wiaduktów
 • odwodnienia podbudowy lotnisk i torowisk kolejowych
 • odwodnienie poziome składowisk odpadów
 • usuwanie gazów z krytych wysypisk odpadów
 • budowa obiektów sportowych, boisk i placów
 • budowa parkingów
 • odwadnianie tarasów
Zastosowanie: Drogi i powierzchnie obciążone ruchemZastosowanie: Roboty ziemne, fundamentowanie, konstrukcje oporoweZastosowanie: Systemy drenażoweZastosowanie: Zabezpieczenie antyerozyjneZastosowanie: Zbiorniki wodne i zaporyZastosowanie: KanałyZastosowanie: Tunele i konstrukcje podziemneZastosowanie: Składowiska odpadów stałychZastosowanie: Składowiska odpadów ciekłych
Benefits
 • High drainage efficiency
 • extended durability and use of the facilities
 • simplified construction technology
 • no negative impact on the environment
 • reduction of the investment costs
 • shorter installation time

Alians Trade Sp. z o. o. offers geocomposites for:

 • drainage
 • asphalt
 • ground