Geosiatki

Geosiatki – rodzaj płaskich geosyntetyków złożonych z krzyżujących się pasm polimerowych o odpowiednich wytrzymałościach i rozstawach dostosowanych do współpracy z gruntami i kruszywami gruboziarnistymi. Prostopadły układ pasm tworzących oczka umożliwia współpracę siatki z gruboziarnistym kruszywem kamiennym na zasadzie „zazębienia”.

Geosiatki są produkowane najczęściej z polipropylenu, poliestru lub włókna szklanego, ale coraz częściej stosuje się także włókna węglowe i poliwinylowoalkoholowe.

Geosiatki płaskie mogą mieć postać pasm przeplatanych (o elastycznych węzłach). Uzyskiwane są poprzez termiczne łączenie żeber w miejscach ich skrzyżowań. Innym typem są georuszty, czyli materiały o strukturze jednorodnego rusztu powstałego wskutek ekstruzji odpowiednio wyciętej folii (sztywne węzły).

GRUPA Alians Trade Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce geosiatki o sztywnych węzłach E’Grid. Zasada działania tego produktu do zbrojenia gruntu polega na klinowaniu ziaren kruszywa pomiędzy żebrami geosyntetyku, zwiększając tym samym wytrzymałość na ścinanie całego ośrodka. Mechanizm ten powoduje rozproszenie obciążeń punktowych na dużej powierzchni. Dzięki wysokiej sztywności materiału, naprężenia z gruntu są przekazywane natychmiast na strukturę geosyntetyku.

W swojej ofercie posiadamy także wyroby z włókien szklanych oraz pozostały asortyment materiałów służących do zbrojenia gruntu i nawierzchni asfaltowych.