KTC 018 (N2, W5, A)

  • Nazwa systemu:KTC 018
  • Typ bariery:drogowa, skrajna
  • Poziom powstrzymywania:N2
  • Szerokość pracująca:W5
  • Poziom intensywności zderzenia:A
  • Ugięcie dynamiczne (m):>1,3
  • Rozstaw słupków (m):4,00
  • Długość testowanego systemu:60
  • Długość sekcji początkowych i końcowych (m):2 X 12
  • Wysokość bariery powyżej terenu (m):0,75
Elementy KTC018 – 100 mb Ilość [szt.]
Prowadnica SB 4320/3 25
Słupek drogowy SD-1,68 CH12 25
Absorber KH 290 25
Śruba M16x30 kpl sześciokątna 50
Śruba M16x45 kpl grzybkowa 225
Podkładka prostokątna H 4x40x80 25