KTC 014 (H3, W4, B)

 • Nazwa systemu:KTC 014
 • Typ bariery:drogowa, dzieląca
 • Poziom powstrzymywania:H3
 • Szerokość pracująca:W4
 • Poziom intensywności zderzenia:B
 • Klasa wtargnięcia pojazdu:VI6
 • Ugięcie dynamiczne (m):>1,0
 • Rozstaw słupków (m):1,33
 • Długość testowanego systemu:60
 • Długość sekcji początkowych i końcowych (m):2 X 12
 • Wysokość bariery powyżej terenu (m):1,10
Elementy KTC014 – 100 mb Ilość [szt.]
Prowadnica SB 4320/3 50
Prowadnica SB 4320/4 50
Słupek drogowy SD-1,68CH16 75
Absorber KH 290 150
Absorber KH 190 150
Śruba M16x30 kpl sześciokątna 300
Śruba M16x45 kpl grzybkowa 1100
Podkładka prostokątna H 4x40x80 300