KTC 013 (H3, W5, B)

 • Nazwa systemu:KTC 013
 • Typ bariery:drogowa, skrajna
 • Poziom powstrzymywania:H3
 • Szerokość pracująca:W5
 • Poziom intensywności zderzenia:B
 • Klasa wtargnięcia pojazdu:VI9
 • Ugięcie dynamiczne (m):>1,3
 • Rozstaw słupków (m):1,33
 • Długość testowanego systemu:60
 • Długość sekcji początkowych i końcowych (m):2 X 12
 • Wysokość bariery powyżej terenu (m):1,10
Elementy KTC013 – 100 mb Ilość [szt.]
Słupek drogowy SD-2,00CH16 75
Absorber KH 290 75
Absorber KH 190 75
Śruba M16x30 kpl sześciokątna 300
Śruba M16x45 kpl grzybkowa 550
Podkładka prostokątna H 4x40x80 150