KTC 012 (H1, W2, A)

 • Nazwa systemu:KTC 012
 • Typ bariery:mostowa, skrajna
 • Poziom powstrzymywania:H1
 • Szerokość pracująca:W2
 • Poziom intensywności zderzenia:A
 • Klasa wtargnięcia pojazdu:VI4
 • Ugięcie dynamiczne (m):>0,6
 • Rozstaw słupków (m):1,33
 • Długość testowanego systemu:60
 • Długość sekcji początkowych i końcowych (m):2 X 12
 • Wysokość bariery powyżej terenu (m):0,78
Elementy KTC012 – 100 mb Ilość [szt.]
Prowadnica SB 4320/4 25
Słupek mostowy SM-0,78 D14 75
Absorber KH 290 75
Śruba M16x30 kpl sześciokątna 150
Śruba M16x45 kpl grzybkowa 275
Podkładka prostokątna H 4x40x80 75