KTC 011 (H2, W4, A)

 • Nazwa systemu:KTC 011
 • Typ bariery:drogowa, dzieląca
 • Poziom powstrzymywania:H2
 • Szerokość pracująca:W4
 • Poziom intensywności zderzenia:A
 • Klasa wtargnięcia pojazdu:VI6
 • Ugięcie dynamiczne (m):>1,1
 • Rozstaw słupków (m):1,33
 • Długość testowanego systemu:60
 • Długość sekcji początkowych i końcowych (m):2 X 12
 • Wysokość bariery powyżej terenu (m):0,75
Elementy KTC011 – 100 mb Ilość [szt.]
Prowadnica SB 4320/3 50
Słupek drogowy SD-1,68CH16 75
Absorber KH 290 150
Śruba M16x30 kpl sześciokątna 150
Śruba M16x45 kpl grzybkowa 275
Podkładka prostokątna H 4x40x80 155