KTC 007 (N2, W3, A)

  • Nazwa systemu:KTC 007
  • Typ bariery:drogowa, skrajna
  • Poziom powstrzymywania:N2
  • Szerokość pracująca:W3
  • Poziom intensywności zderzenia:A
  • Ugięcie dynamiczne (m):>0,8
  • Rozstaw słupków (m):2,66
  • Długość testowanego systemu:60
  • Długość sekcji początkowych i końcowych (m):2 X 12
  • Wysokość bariery powyżej terenu (m):0,75
Elementy KTC007 – 100 mb Ilość [szt.]
Prowadnica SB 4320/3 25
Słupek drogowy SD-1,68CH16 38
Absorber KH 290 38
Śruba M16x30 kpl sześciokątna 76
Śruba M16x45 kpl grzybkowa 238
Podkładka prostokątna H 4x40x80 38