KTC 003 (H1, W4, A)

 • Nazwa systemu:KTC 003
 • Typ bariery:drogowa, skrajna
 • Poziom powstrzymywania:H1
 • Szerokość pracująca:W4
 • Poziom intensywności zderzenia:A
 • Klasa wtargnięcia pojazdu:VI6
 • Ugięcie dynamiczne (m):1,1
 • Rozstaw słupków (m):2,66
 • Długość testowanego systemu:60
 • Długość sekcji początkowych i końcowych (m):2 X 12
 • Wysokość bariery powyżej terenu (m):0,75
Elementy KTC003 – 100 mb Ilość [szt.]
Prowadnica SB 4320/3 25
Słupek drogowy SD-1,68CH16 38
Absorber KH 290 38
Śruba M16x30 kpl sześciokątna 76
Śruba M16x45 kpl grzybkowa 238
Podkładka prostokątna H 4x40x80 38